Εταιρικό Προφίλ

Τι είναι τα ΚΤΕΛ ;

Το ακρωνύμιο ΚΤΕΛ σημαίνει “ΚΟΙΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ”, και είναι ιδιότυπες επιχειρήσεις οδικών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που ιδρύθηκαν το 1952. Σε κάθε νομό της χώρας και νησί, οι μεμονωμένοι λεωφορειούχοι που εκτελούσαν συγκοινωνία με άδεια του κράτους, ενώθηκαν σε ένα είδος κοινοπραξίας. Κάθε λεωφορείο ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες. Όλα τα λεωφορεία δρομολογούνται και συντονίζονται από το γραφείο κίνησης του ΚΤΕΛΟι εισπράξεις συγκεντρώνονται από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΚΤΕΛ και κατανέμονται στους ιδιοκτήτες λεωφορείων αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες προσωπικού, τα διοικητικά και τα άλλα έξοδα. Από το μέρισμα του ο κάθε λεωφορειούχος πληρώνει τον οδηγό του και τα λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, συντήρηση).

Εταιρικό Προφίλ

Στα μέσα της δεκαετίας του 50 ιδρύθηκε στην Κατερίνη ο πρώτος συνεταιρισμός ιδιoκτητών λεωφορείων με την ονομασία “Αγ. Αικατερίνη”. Με την πάροδο των χρόνων ιδρύθηκαν τα ΚΤΕΛ συνεπώς και το “ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ πού λειτουργούσε με την τελευταία επωνυμία ως και 30/9/2003. Από 1/10/2003 μετονομάστηκε σε “ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.”

Από το 1972 έως και το 1978 το αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ Πιερίας ήταν ένα. Από το 1978 όπου και διασπάστηκαν μέχρι και 30/9/2003 λειτουργούσε με την επωνυμία “Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης”. Από 1/10/2003 μετονομάστηκε σε “ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.”

Ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από 31 λεωφορεία, (τα 16 είναι ιδιόκτητα και τα 15 συνεταιριστικά). Τα 21 από αυτά έχουν την δυνατότητα μεταφοράς 100 ατόμων το κάθε ένα, 1 αρθρωτό λεωφορείο (18 μέτρα) με δυνατότητα μεταφοράς 180 ατόμων,5 Midi Bus με δυνατότητα μεταφοράς 80 ατόμων και 4 Mini Bus (8 μέτρα) με δυνατότητα μεταφοράς 60 ατόμων που χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή γραμμή Νο4. Επίσης η εταιρία διαθέτει προς εκμετάλλευση 4 “Τουριστικά Τρένα”. Όλος ο στόλος της εταιρίας διανύει σε μηνιαία βάση πάνω από 150 χιλιάδες χιλιόμετρα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Οφίδης Αριστείδης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Ελευθεριάδης Σπυρίδων
  • Βαβατσιούλας Ιωάννης
  • Ασαρίδης Νικόλαος
  • Ορφανίδης Γεώργιος

Αριθμός ΓΕΜΗ: 52392448000