Διαφημίσεις

 

 

ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

6 ΜΗΝΕΣ 1000€ + Φ.Π.Α
12 ΜΗΝΕΣ 1500€ + Φ.Π.Α

 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ

6 ΜΗΝΕΣ 1500€ + Φ.Π.Α
12 ΜΗΝΕΣ 2000€ + Φ.Π.Α