Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει στο facebook πλαστή δημοσίευση στη σελίδα Δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης της Κατερίνης  που παραπέμπει στις Αστικές Συγκοινωνίες Κατερίνης και προσπαθεί να σας παραπλανήσει με ψευδείς διαφημίσεις και προσφορές που αφορούν τις Αστικές Συγκοινωνίες Κατερίνης.